Luisterkind, heling op afstand, onbegrepen gedrag, opvoeding, kinderen, PGB, groei"Kon ik toch maar eens 24 uur in het hoofd


"Kon ik toch maar eens 24 uur in het hoofd van mijn kind zijn!"

 

Deze uitspraak hoor ik zo vaak in het contact met ouders van kinderen met een beperking, maar zeker ook van ouders met een kind zonder een speciale hulpvraag. In mijn werk in de Gehandicaptenzorg voelde ik als begeleider ook de grote wens om er echt achter te kunnen komen wat er omgaat in "het koppie" van de ander.

Deze wens bracht mij bij Luisterkind-methode en met een gelukkig gevoel kan ik zeggen dat ik door middel van deze methode een manier heb gevonden om even een kijkje te kunnen nemen in de wereld van de ander op een manier waarop we dat normaal nooit doen, althans waarvan we ons niet bewust zijn.


Luisterkind voor kinderen/volwassene met een hulpvraag en/of beperking.

 

Heeft jouw kind een bijzondere kwetsbaarheid en wil je hem/haar graag beter begrijpen? 


De Luisterkind-methode is een methode om als ouder/verzorger zijnde meer inzicht te kunnen verkrijgen in het (onbegrepen) gedrag en de behoeften van hun kind. De Luisterkind-methode werkt energetisch en wordt geschreven door middel van de naam en een foto. In afstemming met de energie van het kind stel ik de vragen die de ouders/verzorgers hebben over hun kind. Het mooie is dat we elkaar voor een Luisterkind-afstemming niet hoeven te ontmoeten in de praktijk. Het is voor een kind, al dan niet met een beperking, al spannend genoeg om naar een nieuw iemand in een vreemde omgeving te gaan. 

Voor kinderen met een hulpvraag en/of beperking is het vaak moeilijk om woorden te geven aan hun behoeften, gevoelens en emoties. Ook wanneer zij wel over het vermogen beschikken om zich te kunnen uitdrukken, heeft de praktijk mij laten zien dat zij vaak niet de juiste woorden kunnen geven aan hetgeen zij voelen. Hierbij maken ze vooral gebruik van de woorden die zij in hun eigen leefomgeving horen. Het zich niet kunnen uiten, lijdt vaak tot verdriet of tot het vertonen van “gedrag” dat door de omgeving niet begrepen wordt. Vaak ontstaat hierdoor door een spanningsveld tussen de ouder/verzorger/begeleider en het kind. De communicatie wordt nog een stukje lastiger wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking of een laag ontwikkelingsniveau. 
 

Een Luisterkind-afstemming helpt mensen met een beperking bij angsten, woedeaanvallen, verdriet, verliesverwerking, veranderingen, slecht slapen, nachtmerries, slecht eten, fixaties, dwanghandelingen, trauma’s en bijvoorbeeld het zich niet kunnen uitdrukken.

Een afstemming op jouw zoon/dochter met een beperking brengt jullie dichterbij elkaar. Als ouder zijnde kun je door een afstemming jouw zoon/dochter o.a. beter begrijpen, zijn/haar wensen en behoeften te weten komen en hem/haar helpen met de veranderingen in het leven. 


In de afstemmingen op kinderen met een hulpvraag/beperking die ik tot nu heb mogen schrijven, reageren de ouders vanuit dankbaarheid en ontroering. Ook wordt de Luisterkind-afstemming vaak als een opluchting ervaren. Het kind bevestigd vaak dat het zich gehoord en gezien voelt door de ouders en laat hun dat dan ook graag weten. Het ervaren van een opluchting ontstaat ook doordat er eindelijk, vaak na een lange zoektocht, antwoorden gegeven worden op de vraagstukken en uitdagingen die ervaren worden. Het wordt door ouders vaak als heel waardevol ervaren om op deze wijze in contact te staan met hun kind. 

Wanneer een Luisterkind-afstemming heeft plaatsgevonden komt er op energetisch niveau iets in beweging. Het kan zijn dat er in het gedrag van het kind gelijk een zichtbare verandering optreedt of dat dit een tijdje nodig heeft.

Vragen die ouders stellen over hun kind met een hulpvraag of beperking:

- Heeft mijn dochter het naar haar zin op de dagbesteding?
- Mijn kind praat niet meer. Kun je hierbij helpen?
- Mijn dochter durft niet met het vervoer mee te gaan. Hoe komt dit?
- Mijn zoon geeft aan stemmen te horen? Hoe kunnen we hem hierbij helpen?
- Is mijn kind gelukkig?
- Hoe kan ik mijn kind nog beter ondersteunen?
- Waardoor komt het dat mijn zoon bang is voor de trap?
- Is mijn dochter blij met haar nieuwe kamer?
- Is er iets dat mijn kind heel graag wenst?
- Hoe komt het dat mijn zoon in de nacht huilend wakker wordt?
- Hoe kan ik mijn zoon met Autisme helpen bij de rouwverwerking van zijn geliefde opa.

- Waardoor ervaart mijn dochter met Down Syndroom verdriet? 
De wens om mensen met een beperking beter te kunnen begeleiden en mijn sensitiviteit als kracht te kunnen inzetten opende nieuwe deuren. Zo ontdekte ik ook dat de Luisterkind-methode niet alleen voor kinderen werkt, maar ook voor mezelf en dus ook voor jou!